Hogyan működik a gondolattérkép?

Az emberi információszerzés nagy hányada a látáshoz kapcsolódik. Az ábrák, képek rengeteg információt hordoznak, így egy elem segítségével sok elemet tudunk könnyen megjegyezni.

A tanulási zavarokkal küzdők sokkal hatékonyabban tudnak tanulni, ha egyben, egyidejűleg kerül eléjük a tananyag. Az egymást követő ún. szekvenciális információfeldolgozás (pl. hagyományos jegyzetelés) kevésbé működhet náluk.

  • A szóbeli információk képivé való alakítása mindig külön gondolkodást igényel, ami segíti a tartósabb megmaradást, a mélyebb feldolgozást. Tehát amit lehet, érdemes képpé alakítani a térkép készítése közben.
  • Nem jó más gondolattérképét használni, mert az a lényeg, hogy a saját sémáinkat, asszociációinkat mozgósítsuk.
  • Az aktív, személyes részvétel segíti a tanulást.
gondolattkérkép
asszociáció
  • Az emberi gondolkodás nagy része asszociációkra épül. Az egyik dologról eszünkbe jut a másik. Asszociációk segítségével sokszorosan hatékonyabb a tanulás, az asszociációk segítségével könnyebben jegyezzük meg a dolgokat.
  • Ha saját gondolatainkhoz kapcsoljuk a tanulnivalót, saját asszociációink szerint raktározzuk el, akkor könnyebben tudjuk majd előhívni.
  • Csoportosítással is hatékonyabbá tehetjük a megjegyzést. Az agy alapvető működése, hogy nagyobb egészekké alakítja az elemeket. Könnyebb megjegyezni azt a sorozatot, hogy 972, 856, 135, mint külön elemenként a számjegyeket 5, 8, 1, 4, 7, 3, 9, 6, 2. Ha egészeket alkotunk, azzal elősegítjük annak megjegyzését.

A cikk megírásánál használt forrás: mindmaptani.pdf