Gondolattérkép (Mind Map)

A gondolattérkép lényegében egy jegyzet fajta, egy vázlat. A hagyományos jegyzettel szemben az információk nem egymást követik, függőleges elrendezésben, hanem összetett képként jelennek meg. A megjegyzendő anyagot térbeli vázlat formájában úgy rendezzük el, hogy a középpontba kerül a fő téma és ebből ágazódnak ki a melléktémák, tulajdonságok stb.

Nemcsak diszlexiásoknak, hanem bárkinek segítség jelenthet egy vers, tananyag, előadás megtanulásában. A gondolattérkép segít a nehezebben átlátható anyagok tisztázásában és megjegyzésében. Például az egyetemeken megtanulandó nagy mennyiségű anyag önálló feldolgozása nehézséget jelenthet tanulási zavarban. Gondolattérkép használatával azonban ez a gond megszűnhet. Egy wales-i egyetemen, a diszlexiás diákoknak működtetett szolgálat, elsők között a gondolattérkép módszerét tanítja meg az első évfolyamra kerülteknek.

A diszlexiások agytevékenysége hangsúlyosabban érzelmi és ösztönös kötődésű. Ezért a tananyag megjegyzését ábrák, színek, formák, struktúrák felvonultatása segíti. A gondolattérkép készítője aktívan részt vesz a folyamatban, a gondolatokat a saját elképzelésének megfelelően, rendezi, színezi, ábrázolja és írja le. Ez már önmagában is nagyban segíti a feldolgozást, megértést és a megjegyzést.

Ráadásul egyszerre láthatja az egész gondolatrendszert és ennek részleteit is, illetve a képek és a térbeli elhelyezkedés keltette asszociációk hatását is számításba vesszük, kiderül, hogy mitől hatékony ez a módszer.

gondolattérkép

Hogyan működik?

Az emberi információszerzés legjelentősebb csatornája a vizualitás. Az ábrák, képek rengeteg információt hordoznak

tovább>>

Tony Buzan

A gondolattérkép készítésének szabályai

Tony Buzan a gondolattérkép kitalálója a tudományos kutatások eredményeire és tapasztalati tényekre alapozva írta le a szabályokat.

tovább>>

gondolattérkép

Online gondolattérképek

A kézzel készített gondolattérképek mellett gondolattérkép készítő szoftverek is rendelkezésre állnak.

tovább>>