Kiknek ajánlott a tükörtábla-terápia?

– Óvodásoknál: megkésett beszédfejlődés, nem javuló artikulációs problémák, óvodai beilleszkedési gondok, mozgásban való ügyetlenség, elhúzódó kezesség-választás, kétkezesség, a rajzolás hárítása esetén.

– Iskolakezdéskor: súlyos tanulási problémák a nyelv és a számolás terén, írás tanulását akadályozó grafomotoros elmaradás, fejletlen ceruzafogás, betűk sorrendjének felcserélése, fent/lent iránytévesztés (6/9, p/d-típusú tévesztések).

– Kisiskolás korban: erős nyomatékú íráskép, csak tudatos figyelemmel, fáradságosan kompenzálható írás/olvasás-problémák, számolási nehézség, bal/jobb-tévesztés és iránydifferenciálási bizonytalanság (12/21, b/d-típusú tévesztések), tükörírás, keresztdominancia.

– Nagyobbaknál: írással szembeni averzió, extrém ferdén tartott papír, automatizálatlan írásvezetés, írás közben a tartalomra és a formai kivitelezésre nem tud egyszerre figyelni, önbizalomhiány, túlzott lassúság, helyesírási és számolási problémák.

A cikk megírásánál használt forrás:  http://www.tukortabla.hu/