Tükörterápia

Magyarországon Lesóné Kónya Mónika (fejlesztőpedagógus) nevéhez fűződik a tükörtábla módszer alkalmazása. Az elnevezésben a tükör szó elsőre megtévesztő lehet, mert nem tükröt, hanem tükröztetést jelent. A tükörtábla legfontosabb feladata ugyanis, a két kéz írás-mozgásának tükrözése, tükröztetése. 

A tükörtábla-terápia a diszlexiás és a diszgráfiás tünetegyüttes terápiájában felhasználható módszer. Lényege, hogy a két kéz szinkron dolgozik, miközben a jobb szem csak a jobb kezet, a bal szem pedig csak a bal kezet látja. A tábla ugyanis elválasztja egymástól a két szemet, miközben azok a kezek szinkron mozdulatait követik. Ezáltal két lényeges agyi folyamatot segít elő: egyrészt differenciálja a domináns kéz mozdulatait a másik kéz tükör mozdulatoktól, másrészt megerősíti, azonos oldalra rendezi a vezető szem-domináns kéz kapcsolatot.

A módszer gyermekek és felnőttek körében is alkalmazható, egyes elemei már beépíthetők az iskolakezdés előtt álló óvodások diszlexia-prevenciós foglalkozásaiban. A hagyományos írásgyakorlatokkal szemben nagy előnye, hogy játékossága révén nem vált ki ellenérzést a gyerekekben. 

Lesóné Kónya Mónika írja: “A legjobb eredményeket azokban az esetekben tapasztalom, ahol egyéb terápiában is részesül a gyermek. Az óvodásoknál grafomotoros, az iskolásoknál helyesírás-fejlesztéssel kombinálom a tükörtábla-terápiát. Középiskolásoknál 3-4 hónapos terápia alatt, az alaki diszgráfiás tünetek hamar javulnak, a korábban csúnyán író gyerek, képes lesz szépen is írni.”

Azoknál a gyerekeknél, akiknél a bal/jobb oldal dominanciájának kialakulása valamely ponton elakadt vagy zavarttá vált (keresztezett dominancia jött létre), a tükörtábla pontosan megmutatja a probléma mértékét és egyben a javítás eszközeként is szolgál. 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért éppen a tükörkép nyújt segítséget, hisz a diszlexiások többsége pont a szimmetria miatt keveri az irányokat, cseréli a tükörbetűket (b/d, sz/zs), olvas, ír fordítva. A tükörkép-jelenség nem árt, ha azt a tükörtáblán tapasztalják meg. Az íráskép és tükörképe differenciálódik, az írás iránya és a visszafelé írás iránya is elkülönül, s így az íráskép a domináns, a tükörkép a szubdomináns féltekéhez tud kapcsolódni. 

A tükörtábla olyan segédeszköz tehát, mely egy természetes agyi funkció – a két félteke tükrözésének – eddig kevésbé hatékony működését optimalizálja. A tükörtábla a két agyfélteke vonatkozásában a kérgestest tükröző funkciójának szerepét tölti be, ezért alkalmas eszköze a lateralizáció fejlesztésének.

Lesóné Kónya Mónika intézmények részére bemutató előadásokat, illetve  pedagógusok részére a “Tükörtábla-terápia elméleti és gyakorlati képzés” címmel felnőttképzési tanfolyamokat is tart. 

A cikk megírásánál használt forrás:  http://www.tukortabla.hu/

Író gyerekek

KIKNEK  AJÁNLOTT A TÜKÖRTÁBLA-TERÁPIA?

– Óvodásoknál: megkésett beszédfejlődés, nem javuló artikulációs problémák, óvodai beilleszkedési gondok, mozgásban való ügyetlenség, elhúzódó kezesség-választás, kétkezesség, a rajzolás hárítása esetén.

Tükörtábla-terápia c. könyv borítója

TÜKÖRTÁBLA-TERÁPIA KÉZIKÖNYV

A módszerről könyv is jelent meg, tovább>>